Asbest gevonden in de Rietlanden

In de grond van de oude Drifthoeve, voorheen soos in de rietlanden, blijkt asbest te zitten.
De grond wordt nu bij het winkelcentrum betrokken omdat er plannen zijn het winkelcentrum uit te breiden. Omdat de plannen om het winkelcentrum nu ver gevorderd zijn heeft de gemeente Emmen bodemonderzoeken gedaan.
Hieruit is gebleken dat de grond vervuild is met asbest. Dhr. Lambooi van de gemeente zegt dat er geen schade is geweest voor de gezondheid.
Maar omdat de gemeente nu de grond gaat gebruiken als parkeertrein voor de herinrichting van het winkelcentrum zijn ze genoodzaakt de grond de saneren. Volgens dhr. van Klinken zal er begin juni worden begonnen met het omleggen van de riolering en elektra daarna zal de bodem gelijk gesaneerd worden. Naar verwachting zal voor eind van het jaar de gehele grond schoon zijn. De bewoners van het gebied, winkeliers en wijkvereniging zijn inmiddels geïnformeerd.

Na diverse problemen zoals o.a. vernielingen en een brandstichting, maar ook achterstallig onderhoud waar geen geld voor was en de gemeente ook niet in wilde investeren, is de Drifhoeve in 2003 helaas gesloten. In 2004 is de drifthoeve gesloopt.

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

Nieuwswaardige tip? Stuur het ons!