Gemeente zet carnaval beleid door

De Gemeente Emmen treedt ook komend jaar weer streng maar rechtvaardig op tegen lawaaiige of onveilige karren bij de carnavalsoptochten. Deugen de praalwagens bij aankomst niet, dan mogen ze niet meedoen. Na evaluatie van de carnaval optochten van 2016 was de gemeente erg tevreden over de kwaliteit van de karren en de optochten. De grote lawaaikarren waren uit de optochten, op een enkeling na. De Gemeente Emmen heeft daarom voor komend jaar in grote lijnen dezelfde regels gehanteerd.

Hieronder een aantal regels uit het reglement:

 • Aggregaten < 25kVa
 • Brandblusser (minimaal 5kg co² of 6kg/L poeder/schuim) (afgesproken met de verenigingen dat wagens zonder worden uitgesloten, brandblusser dient ook gekeurd te zijn)
 • Chauffeur moet vrij zicht hebben (niet meer via camera’s en dergelijke)
 • Veilige constructie, trappen, reling enz.
 • Deugdelijke leuning op 1 meter hoogte
 • Verbod op frituurpannen, BBQ enz. (alleen bakplaatjes (elektrisch) zonder vetten en olie zijn toegestaan, mits die veilig zijn opgesteld)
 • Verbod op aanstootgevende, beledigende of onethische teksten
 • Verbod op naaktfoto’s, seks- en opblaaspoppen
 • Geen sterke drank in de optocht
 • Geluidsmeting (maximaal 90 dB (a)
 • Per deelnemende carnavalswagen/loopgroep is maar één persoon belast met de bediening van de geluidsinstallatie
 • Opvangbakken voor toiletten (dus niet meer op straat laten lozen)
 • Omvang, breedte, lengte, hoogte van de carnavalswagens, al dan niet door een voertuig voortgetrokken moeten van dien aard zijn dat deze de voorgeschreven route kunnen volgen zonder oponthoud, stremming of gevaar voor derden opleveren
 • In de carnavalswagen dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood, de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen
 • Uitstekende delen van voertuigen zoals bijv. voorladers e.d. boven mensen is niet toegestaan
 • Het is verboden een stroboscoop en of lasers te hebben, vanwege mogelijke verblinding van bestuurders van de wagens;
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 • Bij carnavalswagens langer dan 12 meter moet op iedere hoek van de wagen een begeleider meelopen
 • Er mag door de deelnemers op de carnavalswagens of bij de loopgroepen voor, tijdens en na de optocht geen stro, confetti, slingers papiersnippers etc. worden verspreid;
 • Benzine/dieselaggregaten mogen niet ommantelend zijn. Deze aggregaten staan in een geventileerde bergruimte en dienen deugdelijk te zijn bevestigd
 • Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), waaronder begrepen: auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen, tractoren, bromfietsers etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

Bovenstaande regels zijn van toepassing op alle optochten. De carnaval verenigen mogen zelf ook nog extra regels toevoegen. Aanvullende regels vanuit de verenigingen neemt de Gemeente desgewenst over in de voorwaarden en daarbij kan de Gemeente hier ook op controleren.

Stiekelzwien heeft ons laten weten dat onderstaande regel bij hen van toepassing is:

 • Gebruik van glaswerk/flessenbier door deelnemers aan de optocht is verboden. Betekent dat alleen blikken bier en plasticbekers/flessen zijn toegestaan.
 • Er mag geen alcohol worden uitgeschonken vanuit de optocht aan het publiek

Net zoals afgelopen jaar heeft de Gemeente Emmen de mogelijkheid om de karren tijdelijk in beslag te nemen. Dit kan al wanneer een groep een van de voorwaarde, die gesteld is door de Gemeente, overschrijd.

Namens Emmen112 en Strijd voor Carnaval in Emmen wensen wij iedereen alvast een mooie carnaval toe.

 

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

Nieuwswaardige tip? Stuur het ons!