Jaarlijks karrebouwers vergadering

Dinsdagavond was weer de jaarlijkse karrebouwers vergadering van stiekelzwien en de gemeente Emmen. Bij deze bijeenkomst werden alle nieuwe en oude regels ten gehore gebracht en konden de karrebouwers vragen stellen over deze regels. Namens stiekelzwien was het bestuur aanwezig, met uitzondering van de voorzitter die was verhinderd. De ex voorzitter, dhr. seitsma nam zijn plek in en leidde deze avond. Namens de gemeente waren 3 personen aanwezig waaronder dhr. Habing.
De carnavalsvereniging stiekelzwien heeft besloten, na meerdere incidenten, dat vanaf 2016 geen glaswerk meer op de kar mag. Er mogen dus geen flesjes bier, flessen drank of drinkglazen van glas worden gebruikt op de kar. Indien dit met de keuring word aangetroffen word dit in beslag genomen. Wat de andere carnavalsverenigingen hier mee doen is nog niet bekend.
Dhr. Habing heeft een aantal belangrijke regels namens de gemeente toe gelicht. Zo mag, net zoals in het vooraf gaande jaar er een aggregaat van maximaal 25kva op de karren en maximaal 90dB geluid zijn op 25meter van de gevel. Na het mededelen van de laatste regel kwam er een uitgebreide discussie tussen de bouwers en de gemeente. De meeste bouwers waren het er over eens dat 90dB vanaf de gevel niet kan worden gemeten omdat de gevel zich soms maar op 10 meter vanaf de karren bevind.  Dhr. Habing had hier geen duidelijk antwoord op. Wel heeft de gemeente bevestigd dat al het meet apparatuur van carnaval 2015 voldeed aan de eisen en er certificaten bij zaten. Om verwarring te verkomen laat de gemeente dit jaar de meting door een externe partij doen. Zij zulle op meerdere plekken tijdens de route staan en professioneel meetappatuur hebben.
Toen Dhr. Habing vroeg om een eind aan de avond te breien, kwamen er vragen over het vervoer van personen naar de optocht toe. Zo kwam de vraag waarom RTV Emmen met gouden pijl wel half Emmen door mag op een onafgesloten aanhanger en met carnaval niet. Op deze vraag kon de gemeente geen antwoord geven. Ze melden dat buiten de optocht de politie over de handhaving gaat. Dus de regels uit de wet gelden.
Na ruim een uur vergaderen was er een eind gekomen en weten de bouwers waar ze rekening mee moeten houden.
Namens Emmen112 wensen wij alle bouwers succes met de kar die ze bouwen en een veilige optocht!

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

Nieuwswaardige tip? Stuur het ons!