AZC Emmen verlaagt aantal plekken

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaat de capaciteit van het AZC in Emmen aan de Wilhelmsweg verlagen, deze actie komt na de aangekondigde plan voor verlaging.

De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017). Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er blijven 61 opvanglocaties open en 45 locaties gaan sluiten of zijn al gesloten. Ook wordt de opvangcapaciteit van 18 bestaande locaties teruggebracht. Het COA heeft op 26 april de betrokken gemeenten en de medewerkers geïnformeerd.

Op dit moment verblijven er 22.800 asielzoekers en vergunninghouders in de centrale opvang, terwijl er 48.700 plaatsen (stand van zaken 18 april 2017) beschikbaar zijn. De asielinstroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten toegenomen. Ook moeten veel vreemdelingen weer vertrekken omdat zij geen recht hebben op een vergunning. De lagere bezetting en de verwachtingen ten aanzien van de instroom waren voor het COA al eerder aanleiding om het aantal opvangplaatsen terug te brengen. De prognose is dat de bezetting op locaties van het COA dit jaar nog verder afneemt. Overigens blijft nog reservecapaciteit beschikbaar om weer op te kunnen schalen bij eventuele groei.

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

× Geeft een tip door