Directe buslijn van Zwolle naar AZC Ter Apel: hopelijk minder overlast rond stationsgebied Emmen

Vanaf volgende week rijdt er drie keer per dag een bus vanuit Zwolle rechtstreeks naar het AZC in Ter Apel. Dit is één van de maatregelen om de overlast en onveilige situaties in het openbaar vervoer tussen Zwolle, Emmen en Ter Apel te verminderen en op het station van Emmen zelf. Naast deze oplossing, worden er meer acties in gang gezet om te zorgen dat hier veilig gewerkt, gewoond en gereisd kan worden. Zo is samen met het Leger des Heils en de politie een plan opgesteld om overlast van dak- en thuislozen in het gebied tussen de dagopvang van het Leger des Heils en het station terug te dringen. Bovendien heeft burgemeester Eric van Oosterhout er bij het ministerie op aangedrongen om asielzoekers die vanuit Ter Apel naar Emmen reizen en agressief gedrag vertonen of diefstal plegen, sneller in de HTL opvang in Hoogeveen te plaatsen.

Burgemeester Eric van Oosterhout: “De maat is echt vol. Voor velen is de grens bereikt. Voor iedereen moet een plek zijn in onze gemeente, maar je hebt je wel te gedragen. En als de veiligheid in het geding is, dan moet je als betrokken partijen niet alleen overleggen, maar ook allemaal je verantwoordelijkheid nemen en tot actie overgaan”.
In het stationsgebied van Emmen en rondom de dagopvang van het Leger des Heils wordt veel overlast ervaren. Dit wordt veroorzaakt door verschillende groepen mensen.

In de afgelopen weken was het al een paar keer raak met incidenten rond de bus naar Ter Apel

Dagopvang Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft samen met gemeente, politie en andere partijen een plan gemaakt om de overlast te verminderen rond het pand van de dagopvang. De aanpak is donderdagavond besproken met de omwonenden van de Leger des Heils-opvang, ondernemers en EOP’s. Het gaat om een groep van ongeveer 10 tot 12 personen, variërend van dakloze mensen met verslavingsprobleem, voormalige dakloze mensen die in een voorziening wonen maar overdag in het stationsgebied verblijven en niet- Nederlandse dakloze mensen zoals (voormalige) arbeidsmigranten en mensen die uit het AZC zijn gezet.

Samen zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

• FACT-team GGZ komt drie keer per week langs om met de verslaafde mensen in gesprek te gaan.
• Wijkagent komt zo mogelijk twee keer per week langs.
• Handhaving surveilleert dagelijks bij de dagopvang.
• Wekelijkse afstemming door de betrokken partijen.
• Accountmanager gemeente maakt afspraken met de instanties waar mensen onderdak hebben, maar die overdag overlast op straat geven.
• In overleg met politie worden in uiterste geval gebiedsverboden afgegeven en gehandhaafd (door alle partijen).
• Vluchtelingenwerk en andere partijen gaan met de gemeente kijken wat gedaan kan worden om niet-Nederlandse dakloze mensen en mensen die uit het AZC zijn gezet terug te laten keren naar land van herkomst.
• Het Leger des Heils doet enkele aanpassingen aan het pand van de dagopvang om rondhangen en overnachten tegen te gaan; bijvoorbeeld door hek en verlichting.

Deze acties moeten niet alleen de overlast in de buurt, maar ook op het stationsgebied zelf verminderen. Omdat daar meer groepen voor overlast zorgen, zijn er dus ook oplossingen gezocht om bijvoorbeeld overlast gevende asielzoekers te weren. Een directe busverbinding tussen Zwolle en Ter Apel en snellere overplaatsing naar de HTL in Hoogeveen zijn daar voorbeelden van.
Eric van Oosterhout: “Ook zelf doen we hier een stap extra en gaan samen politie en handhavers er nog dichter op zitten en snel ingrijpen. Op deze manier wordt het stationsgebied weer een veilige plek voor iedereen!”

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

Nieuwswaardige tip? Stuur het ons!