Fabriek in Emmen verdacht van blootstelling werknemers aan formaldehyde

De Recherche SZW, voorheen Arbeidsinspectie, heeft bij een fabriek in Emmen administratie en meetrapporten in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht dat zij werknemers heeft blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Het strafrechtelijk onderzoek door de Recherche SZW gebeurt in opdracht van het Functioneel Parket.

Vorig jaar meldde een werkneemster van het bedrijf bij de Inspectie SZW dat zij tijdens haar werk was blootgesteld aan een groene kleurstof. Reden voor de Inspectie SZW om een inspectie uit te voeren bij het bedrijf. Uit deze inspectie kwam naar voren dat werknemers op de productieafdelingen werden blootgesteld aan formaldehyde. Uit beschikbare meetrapporten bleek tevens dat de gemeten waarden boven de vastgestelde wettelijke grenswaarden bevonden.

De Inspectie SZW heeft de afdelingen van het bedrijf waar met deze stof werd gewerkt al in oktober 2017 stilgelegd. Gezien het mogelijk verwijtbaar handelen is besloten om het bedrijf strafrechtelijk aan te pakken. De Recherche SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket de administratie en aanwezige meetrapporten in beslag genomen.

Verder zal onderzocht worden hoeveel medewerkers zijn blootgesteld en in hoeverre dit gezondheidsklachten heeft veroorzaakt. Er wordt bij het bedrijf conservatoir beslag gelegd op grond van boete en slachtofferbeslag.

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

× Geeft een tip door