Goede doel van de maand #2

Dit is de tweede editie van het goede doel van de maand. Elke maand lichten we een goed doel of initiatief uit die ons is voorgedragen om er meer bekendheid aan te geven. We maken een reportage en vervolgens laten we het een maand bovenaan onze pagina staan. In deze tweede editie willen we graag Reclaimed Voices onder de aandacht brengen als goed initiatief.

Vorige maand stonden we stil bij het het initiatief Stop Pesten van William Hummel. Benieuwd naar dat artikel? Klik dan HIER

Stichting Reclaimed Voices wil dat het recht van kinderen gerespecteerd wordt. Ieder kind dat seksueel misbruikt is of daar risico op loopt, moet zich gezien voelen en bescherming krijgen door beleidsverandering binnen Jehovah’s Getuigen. Ze wil het taboe rondom seksueel misbruik doorbreken en bewustwording in de maatschappij creëren.

Waar binnen de wachttorengenootschap gezwegen moest worden over het seksueel misbruik, spoort Reclaimed Voices slachtoffers van misbruik juist aan om te spreken over de misstanden. Op deze manier herwin je je stem. Stichting Reclaimed Voices bestaat dankzij ervaringsgenoten en vrijwilligers. Zonder hun moed was de stichting niets. Hun stemmen geven het doel werkelijk een betekenis.

Goede doel van de maand Emmen112

Binnen de Jehova’s Getuigen wordt aangifte doen van misbruik bij wereldlijke autoriteiten altijd ontmoedigd. Wordt er toch aangifte gedaan, dan betekent dat een stelselmatige stigmatisering voor diegene. Daarnaast zijn de procedures van interne rechtspraak psychisch heel schadelijk voor de slachtoffers. Slachtoffers worden verplicht hun beschuldiging in persoon en in aanwezigheid van de dader te herhalen. Hierbij wordt dan ook doorgevraagd naar details. Bovendien is de interne richtlijn dat er minimaal twee getuigen moeten zijn van het misbruik, waarvan bij kindermisbruik natuurlijk maar zelden sprake is. Als de beschuldigde de beschuldiging ontkent, wordt degene die de beschuldiging deed juist beschuldigd van laster en worden er maatregelen getroffen.

Stichting Reclaimed Voices pleit voor een beleidsverandering bij Jehova’s Getuigen zodat kinderen veilig kunnen opgroeien.

Stil protest in Emmen

Op 6 oktober aanstaande wordt er een zogeheten ‘stil protest’ georganiseerd in Emmen door Reclaimed Voices. De organisatie wil hier stilstaan bij de gevolgen van seksueel kindermisbruik binnen (gesloten) religieuze gemeenschappen.  “Aanleiding voor dit protest vormt de opstelling van het bestuur van de Jehovah’s Getuigen die aanklachten van misbruik binnen hun gemeenschap wegwuiven als incidenten. Zij willen niet meewerken aan onderzoek omdat dit volgens hen disproportioneel zou zijn,” aldus de stichting.

Er is een heel programma ontwikkeld. Zo zal er bijvoorbeeld met muziek (Dilana Smith) en symbolen aandacht gevraagd worden voor deze slachtoffers. Verder zal er een manifest worden overhandigd aan de burgemeester van Emmen. Die heeft toegezegd dit manifest in ontvangst te willen nemen. Meer informatie over het stille protest? klik hier

 

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

× Geeft een tip door