Huurovereenkomsten tankstations N34 worden mogelijk verlengt

Gedeputeerde Staten stemmen in met tijdelijke verhuur van de tankstations Erm-West en Erm-Oost aan de N34. De provincie Drenthe is eigenaar van de grond van deze brandstofstations, waarvan de erfpacht verloopt op 24 november 2018. Vanwege de geplande verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en Emmen kan de erfpacht niet verlengd worden. De grond van de locatie Erm-Oost is nodig voor het aanleggen van de tweede rijbaan van de N34. Omdat er nog geen besluit is genomen over de aanleg van rustplaatsen en de terugkeer van brandstofstations, kan ook het contract voor de locatie Erm-West op dit moment niet verlengd worden.

De werkzaamheden aan de N34 beginnen naar verwachting tussen 1 mei en 1 juli 2019. Hierdoor is het mogelijk om nog een tijdelijk contract te verstrekken aan de beheerders van de brandstofstations, zodat zij hun personeel langer in dienst kunnen houden. Dit besluit is in afwachting van de reactie van de kantonrechter, waaraan de huurovereenkomsten ter controle worden voorgelegd.

Foto: Gulf

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

× Geeft een tip door