Provincie en waterschap geeft negatief zwemadvies op meerdere plekken van de Grote Rietplas

Provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen hebben woensdag middag een negatief zwemadvies afgegeven voor de locaties Parc Sandur, Ruimzicht en Bargerhoek bij de Grote Rietplas. Zwemmen in de Kleine Rietplas en locatie Roeibaan is wel mogelijk.

In het water is een te hoge concentratie van de bacterie intestinale enterococcen en E. Coli aangetroffen.

De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst. Als mensen toch het water in gaan, kunnen zij last krijgen van koorts en maag- en darmklachten zoals maagkramp, misselijkheid, braken en diarree.

De waterkwaliteit van de andere zwemlocaties in de Grote Rietplas en de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Zwemmers kunnen hier gerust het water in. Meer informatie over de actuele waterkwaliteit van deze en andere zwemplassen is te vinden op: www.zwemwater.nl.

Foto: HSV ‘t Dobbertje

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

× Geeft een tip door