Verscherpte maatregelen: nieuwe regels en boetes

Tijdens de persconferentie maandagavond heeft minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus een aangescherpt maatregelenpakket bekend gemaakt. Onder andere betekend dit dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni zijn verboden. Ook mogen burgemeesters hele gebieden sluiten en zijn er boetes. Lees hier een overzicht van de veranderingen.

Burgemeesters mogen locaties sluiten

  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
  • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Geen evenementen tot 1 juni

Alle evenementen, bijeenkomsten en samenkomsten zijn verboden tot 1 juni. Deze regel was er al maar is verlengd en uitgebreid; er is geen ondergrens meer voor het aantal personen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften kunnen uitzonderingen gemaakt worden.

Bij koorts; hele gezin thuis

Huisquarantaine wordt aangescherpt; als er één persoon koorts heeft, moet het hele gezin thuis blijven.

Bezoek thuis: max 3 personen

Iedereen mag nog steeds bezoek ontvangen in zijn of haar eigen huis, maar wel maximaal 3 personen.

Casino’s

Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

Vakantieparken

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Boetes

Er kunnen boetes opgelegd worden. Mensen die zich niet aan de regels rond groepsvorming houden, kunnen een boete krijgen. De bedragen van de boetes zijn tot 400 euro voor personen en 4000 voor bedrijven en winkels. Je mag nog maximaal met drie mensen bij elkaar komen. De afstand die je moet houden is minimaal anderhalve meter.

De regel voor scholen en kroegen blijft staan, deze blijven gesloten tot 6 april. Tegen die tijd beslist de overheid of deze langer dicht moeten.

Blijf binnen

Verder luidt er een duidelijk advies: blijf binnen. De extra maatregelen zijn onder andere gekomen omdat veel mensen zich niet houden aan de eerder gemaakte afspraak om binnen te blijven en anderhalve meter uit elkaar te blijven. Een volgende stap zal hoogstwaarschijnlijk een lockdown zijn. Dit is echter op het moment nog geen optie.

Advertentie

Laatste Nieuws

Vergelijkbaar nieuws

× Geeft een tip door